Akik disangka batu

Suatu penghinaan atau Sesuatu yang menghina