Ada nyawa, nyawa ikan

Orang hidupnya susah, tetapi masih mempunyai nyawa